PROGRAM YAYASAN

 

PROGRAM YAYASAN

1.       Pesantren Tahfizh dan Kajian al-Qur’an (PTDQ) AL-HAYAH
2.       Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) AL-HAYAH
3.       Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) AL-HAYAH
4.       Bimbingan Belajar al-Qur’an (BBQ) AL-HAYAH
5.       Majelis Al-Qur’an (MaQ) AL-HAYAH
6.       Pembinaan Mualaf “Save Our Papua”
7.       Santunan Dhuafa’ dan Tanggap Bencana “AL-HAYAH PEDULI”
8.       Penerbitan “Majelis Al-Quran Press” (MaQ-P)


F. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM YANG BERJALAN:

1.       Pesantren Tahfizh dan Kajian al-Qur’an (PTDQ) AL-HAYAH                : Dr. KH. Ali Akhmadi, MA Alhafizh
2.       Taman Kanak-Kanak (TK) AL-HAYAH                                                    : Kartini, S.Pd
3.       TMadrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) AL-HAYAH            : Sabran B Rahman
4.       Bimbingan Belajar al-Qur’an (BBQ) AL-HAYAH                                     : Mawardi
5.       Majelis Al-Qur’an (MaQ) AL-HAYAH                                                      : Mansur
6.       Pembinaan Mualaf “Save Our Papua”                                                        : Abdul Khaliq
7.       Santunan Dhuafa’ dan Tanggap Bencana “AL-HAYAH PEDULI”           : Subhan
8.       Penerbitan “Majelis Al-Quran Press” (MaQ-P)                                       : Ust. Joko Setiono, S.Pd